пятница, 1 февраля 2013 г.

До відпустки – путівка на оздоровлення

Незабаром вона – довгоочікувана відпустка! Чимало людей вирушають на море, в гори чи за кордон. Утім найдоречнішою буде путівка до санаторно-курортного або оздоровчого закладу за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатностіі.
Хто має право на путівку?
Право на санаторно-куротне лікування за путівкою від Фонду мають застраховані особи, тобто наймані працівники підприємств, із заробітної плати яких утримують та перераховують страхові внески на користь ФСС з ТВП.
Такі громадяни можуть отримати путівку до санаторно-курортного закладу на самостійне лікування, для лікування дитини в супроводі дорослого за наявності у дитини медичних показань на санаторно-курортне лікування з частковою оплатою розмірі 15 відсотків її вартості, а для лікування двох дітей в супроводі дорослого - 10 відсотків її вартості на підставі заяви застрахованої особи та медичних довідок для дорослого та дитини, або путівку для спільного санаторно-курортного лікування із членами його сім’ї. Поділ путівки здійснюється за умови отримання письмового погодження адміністрації санаторно-курортного закладу та за умови, що термін лікування кожної особи становитиме не менше 12 діб.
Путівку може отримати один із членів подружжя, із яким застрахована особа перебуває у шлюбі, котрий працює як на даному підприємстві, так і в іншому місці. Якщо чоловік (дружина) працює на іншому підприємстві, то слід узяти довідку з місця роботи про те, що він (вона) не користувалися путівкою за рахунок соцстраху протягом календарного року; також право на отримання путівки мають діти застрахованих осіб віком від 4 до 18 років; член сім’ї (чоловік/дружина або дитина), який перебуває у ВНЗ на денній формі навчання (при цьому необхідна довідка з ВНЗ про те, що він не користувався соцстрахівською путівкою протягом календарного року).
Застрахована особа може скористатися можливістю оздоровитися за кошти Фонду не більше як один раз протягом календарного року. Виняток становить путівка для самостійного лікування дитини.
Скільки треба доплатити?
Під час виділення путівки в одномісний номер розмір часткової оплати становитиме 50% вартості путівки, а у двомісний - 20%. Якщо путівка виділяється одному з батьків для лікування дитини, то часткова оплата путівки становить 15%, двох дітей - 10%.
Які документи потрібні?
Питання про виділення путівок на підприємстві, як правило, розглядає комісія із соціального страхування. Для того щоб отримати путівку, працівнику необхідно подати від себе заяву і від лікуючого лікаря довідку на отримання путівки за формою № 070/о. Якщо працівник розраховує поділити путівку із чоловіком або дітьми, про це треба повідомити комісію. Путівку до дитячого оздоровчого закладу на дитину можна отримати за основним місцем роботи за умови, що застрахована особа доводиться дитині батьком, матір’ю, опікуном або усиновителем. У такому разі на розгляд комісії із соціального страхування необхідно подати заяву про необхідність виділення дитячої путівки та додати до неї копію свідоцтва про народження, а також довідку за формою № 070/о.
Виділення путівки оформляється протоколом комісії із соціального страхування. У протоколі вказується, кому та на який строк виділено путівку; її фактична вартість і процент часткової оплати застрахованою особою. Тільки після оплати часткової вартості та пред’явлення квитанції путівка видається на руки. Якщо на підприємстві немає каси, можна перерахувати оплату через банківську установу безпосередньо на рахунок Фонду соціального страхування.
Після повернення із санаторію працівник зобов’язаний подати страховику зворотний талон путівки з підписом і печаткою керівника санаторію. Цей документ є підтвердженням, що виділене соцстрахом соціальне забезпечення було використане за призначенням. Відсутність зворотного талона загрожує підприємству неприйняттям путівки до зарахування та штрафами з боку Фонду.
Перенесення строків путівки
Такі зміни слід заздалегідь письмово погоджувати з керівництвом санаторно-курортного закладу. Лист готується у двох примірниках: один із них залишається в санаторії, а інший - з підписом і печаткою про узгодження дати заїзду - зберігається на підприємстві разом із протоколом комісії із соціального страхування про видачу путівки.
Особливості бухгалтерського обліку
Путівки, отримані від Фонду соціального страхування, не є власністю підприємства і тому відображаються на позабалансовому рахунку 08 «Бланки суворого обліку». Вартість путівки списується з позабалансового рахунка на дату видачі путівки після проплати. Одночасно з відображенням в обліку дані обов’язково повинні відображатися у формі 13-ФСС з ТВП «Журнал обліку путівок до санаторно-курортних закладів» (додаток 3 до Порядку, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 07.06.2010 р. № 12). Видача путівки на руки застрахованій особі оформляється під підпис. Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований, підписаний відповідальною за видачу путівок особою та скріплений печаткою підприємства. Щоб всі путівки, видані працівникам підприємства, були прийняті в облік Фондом соцстрахування, у бухгалтерії повинні зберігатися такі документи: накладна на отримання путівки від виконавчої дирекції ФСС з ТВП; журнал обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою 13-ФСС з ТВП; примірник протоколу комісії із соціального страхування про виділення путівки; заява особи, якій виділяється путівка; довідка за формою № 070/о; довідка з місця роботи або навчання (для путівок членам сім’ї); копія свідоцтва про народження дитини (для дитячих путівок); квитанція до прибуткового ордера на часткову оплату за путівку; зворотний талон до путівки або довідка про перебування в санаторно-курортному закладі з відмітками про строк перебування.
Слід зауважити, що довідка за формою № 070/о разом із заявою застрахованої особи є підставою для прийняття рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування про виділення путівки. При цьому комісія (уповноважений) із соціального страхування зобов’язана перевіряти правильність видачі та заповнення документів, що є підставою для призначення соціальних послуг, до яких належить і надання путівок на санаторно-курортне лікування.
Медична довідка не замінить
санаторно-курортної карти
У самій формі довідки, як і раніше, зазначено, що вона не замінює санаторно-курортну карту та не дає права на санаторно-курортне лікування.
Отримання санаторно-курортних послуг, які надаються за рахунок коштів Фонду, можливе лише в разі пред’явлення путівки на санаторно-курортне лікування і санаторно-курортної карти (форма № 072/о — для дорослого, форма №076/о — для дітей та підлітків, затверджені наказом МОЗ від 27.12.99 р. № 302). Отже, після отримання путівки застрахована особа має звернутися до лікувальної установи, що видала довідку за формою № 070/о, для отримання санаторно-курортної карти. До речі, у новій формі довідки № 070/о чітко зазначено, що вона дійсна протягом 12 місяців з моменту її видачі. Раніше така довідка була дійсною протягом 6 місяців з моменту її видачі.
При цьому, в разі видачі путівки, профіль лікування, що також зазначається в путівці, обов’язково має збігатися із профілем санаторно-курортного закладу, до якого відправляються на лікування застраховані особи та члени їхніх сімей.


Т.Єрмоленко,
директор Корюківської
міжрайонної виконавчої дирекції ФСС з ТВП

Комментариев нет:

Отправить комментарий